Nhiệm vụ tân thủ

NHIỆM VỤ ĐẠO HƯƠNG THÔN
Ngày đăng: 08-03-2023 184 lượt xem

NHIỆM VỤ ĐẠO HƯƠNG THÔN

 

 

 Nhiệm vụ thứ 1: Đi tìm Tiểu Long

 

       Bạn gặp Hoa Hoa (213/203) nhận lời giúp cô ta đi tìm Tiểu Long.

       Tìm thấy Tiểu Long (195/201) đang đứng nấp sau một gốc cây, đối thoại mới biết thì ra cậu ta làm rơi mất tiền nên không dám về nhà.

       Bạn tặng cho Tiểu Long 10 lượng bạc, khuyên nó đi về nhà. Hoàn thành nhiệm vụ.

       Phần thưởng cho bạn: Một sợi dây thắt lưng và 5 điểm danh vọng.

 

 

 Nhiệm vụ thứ 2: Tô Trung báo quốc

 

       Gặp Tô Đại Ma (200/196) đang đứng bên đường. Bà ta rất lo lắng cho con của bà ta, bạn tình nguyện đi tìm hỏi giúp bà ta.

       Đi tìm Tô Trung (215/196). Thì ra cậu ta mong muốn gia nhập quân đội.

       Bạn sẽ chọn một trong hai cách: ủng hộ hoặc khuyên cậu ta… Cho dù chọn phương án nào thì bạn cũng hoàn thành nhiệm vụ.

       Quay về báo lại cho Tô Đại Ma. Hoàn thành nhiệm vụ.

       Phần thưởng cho bạn: Bạn được tặng 3 bình Kim Sáng dược và 4 điểm danh vọng.

 

 

 

 

 

 Nhiệm vụ thứ 3: Xạ hương Hổ cốt cao

 

       Bạn nhìn thấy Tiểu Lan (206/206) đang đứng khóc rất thảm thiết. Thì ra cha của cô ta đang bị bệnh nặng.

       Đi đến dược điếm, gặp Ông chủ dược điếm (209/199), ông ta cho bạn 2 lựa chọn:

       Bạn có thể bỏ tiền ra để mua luôn thuốc.

       Ông chủ hiệu thuốc cho bạn biết cần phải đi tìm hai loại dược liệu thì mới có thể phối thuốc cứu cha của Tiểu Lan:

       Đi tìm một người thợ săn (210/205) bỏ 150 lượng mua được một bộ Hổ cốt (xương hổ).

       Đi tìm Hành Cước Thương Nhân (205/200) bỏ 200 lượng mua được Xạ hương.

       Mang hai loại dược liệu trở lại dược điếm giao cho ông chủ. Ông ta cho biết nửa giờ sau bạn có thể trở lại để lấy thuốc.

       Mang thuốc về cho Tiểu Lan. Hoàn thành nhiệm vụ.

       Phần thưởng cho bạn: Một chiếc nhẫn và 8 điểm danh vọng.

 
Volamhuyenthoai.net 2015-2023
Võ Lâm Truyền Kỳ volamhuyenthoai.net khẳng định dùng hết tâm huyết gây dựng sân chơi chung một cộng đồng Võ Lâm Truyền Kỳ trong sạch chất lượng