Nhiệm vụ tân thủ

NHIỆM VỤ LIÊN KẾT VÕ LÂM
Ngày đăng: 08-03-2023 232 lượt xem

NHIỆM VỤ LIÊN KẾT VÕ LÂM

 

 

 

 Giới thiệu nhiệm vụ:

 

      Người chơi đẳng cấp phải từ 20 trở lên, điểm danh vọng cũng đã đạt đến 20.

      Nhiệm vụ này có thể thực hiện lại liên tục, chu kỳ là 24 giờ.

      Sau mỗi lần hoàn thành, điểm danh vọng của bạn sẽ tăng từ 11-20 điểm

      Có thể thực hiện song song với các nhiệm vụ khác.

 

 

 Các bước thực hiện:

 

      Đến Hoành Sơn phái (Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Nam Nhạc Trấn -> Hoành Sơn Phái) gặp Võ lâm minh chủ Độc Cô Kiếm.

      Độc Cô Kiếm nói cho bạn biết về tình hình Kim quốc đang xâm lấn Đại Tống, nhờ bạn đi đến các môn phái để thăm dò thái độ kháng Kim của họ như thế nào.

      Lựa chọn : “Không vấn đề! Tại hạ nguyện đem chút tài hèn giúp sức”

      Ngay lập tức bạn sẽ nhận được 10000 lượng lộ phí!

      (Nếu Người chơi danh Vọng chưa đủ, sẽ không thể tiếp nhận nhiệm vụ này)

      Bạn lập tức lên đường, đến gặp chưởng môn của 10 môn phái

           Đến Thiên Vương bang (Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Thiên Vương Đảo) gặp Dương Anh (223/196)

           Đến Thiếu Lâm phái (Biện Kinh -> Thiếu Lâm) gặp Huyền Nhân Phương trượng (230/184)

           Đến Đường Môn (Thành Đô -> Đường Môn) gặp Đường Cừu (508/322)

           Đến Ngũ Độc (Lâm An phủ -> Long Tuyền thôn -> Ngũ Độc) giáo gặp Hắc Diện Lang Quân (219/166)

           Đến Nga Mi phái (Thành Đô -> Nga Mi) gặp Thanh Hiểu Sư Thái (248/304)

           Đến Thúy Yên (Đại Lý -> Thúy Yên) môn gặp Doãn Hàm Yên (34/75)

           Đến Thiên Nhẫn (Biện Kinh -> Thiên Nhẫn) gặp Hoàng Nhan Hùng Liệt (215/195)

           Đến Cái Bang (Dương Châu -> Cái Bang) gặp Hà Nhân Ngã (191/231)

           Đến Võ Đang phái (Tương Dương -> Núi Võ Đang) gặp Đạo Nhất Chân Nhân (212/193)

           Đến Côn Lôn phái (Phượng Tường phủ -> Long Môn trấn -> Côn Lôn) gặp Toàn Cơ Tử (190/196)

      Sau khi đã đi hết 10 môn phái, bạn trở lại Hoành Sơn phái gặp Độc Cô Kiếm phục mệnh. Hoàn thành nhiệm vụ.

 

 
Volamhuyenthoai.net 2015-2023
Võ Lâm Truyền Kỳ volamhuyenthoai.net khẳng định dùng hết tâm huyết gây dựng sân chơi chung một cộng đồng Võ Lâm Truyền Kỳ trong sạch chất lượng