Nhiệm vụ tân thủ

NHIỆM VỤ LONG MÔN TRẤN
Ngày đăng: 08-03-2023 178 lượt xem

NHIỆM VỤ LONG MÔN TRẤN

 

 

  Nhiệm vụ thứ 1: Giới thiệu công việc

 

      Gặp Thượng Quan Thu (240/282). Thấy hoàn cảnh hắn đáng thương bạn tình nguyện đi tìm giúp hắn 1 công việc.

      Bạn đi đến “Long Môn Khách cơ” (246/283). gặp bà chủ để xin việc làm cho Thượng Quan Thu.

      Quay lại gặp Thượng Quan Thu báo tin. Hoàn thành nhiệm vụ.

      Phần thưởng cho bạn: bạn được tặng 1 món vũ khí và 3 điểm danh vọng.

 

 

  Nhiệm vụ thứ 2: Chuyển tin

 

      Đến gặp một người ăn mày (234/281), nhận lời chuyển tin.

      Bạn đi tìm Triệu My Nhi (249/279) để chuyển lời nhưng không ngờ phản ứng của cô ta rất mạnh mẽ. Bạn quyết tâm gặp lại tên ăn mày hỏi cho ra lẽ.

      Sau đó quay lại báo tin cho tên ăn mày. Nhưng bạn cũng không biềt được gì hơn! Hoàn thành nhiệm vụ.

      Phần thưởng cho bạn: 1 cái bao tay và 5 điểm danh vọng.

 

 

  Nhiệm vụ thứ 3: Đi giết heo rừng

 

      Đến Long môn khách cơ gặp bà chủ (246/283). Bà chủ: “Hãy đi ra rừng lấy ba miếng thịt heo rừng về cho ta đãi khách”.

      Ra rừng đánh con Heo rừng (222/260; 276/260; 281/291). Lấy được ba miếng thịt.

      Mang thịt về cho bà chủ. Hoàn thành nhiệm vụ.

      Phần thưởng cho bạn: Bạn được thưởng 1 chiếc mũ và 9 điểm danh vọng.

Volamhuyenthoai.net 2015-2023
Võ Lâm Truyền Kỳ volamhuyenthoai.net khẳng định dùng hết tâm huyết gây dựng sân chơi chung một cộng đồng Võ Lâm Truyền Kỳ trong sạch chất lượng