Nhiệm vụ tân thủ

NHIỆM VỤ VĨNH LẠC TRẤN
Ngày đăng: 08-03-2023 161 lượt xem

 NHIỆM VỤ VĨNH LẠC TRẤN

 

 

 

 Nhiệm vụ thứ 1: Đổi sách

 

       Đến chỗ Lỗ Gia (211/200) biết ông này là người thích đọc sách... nhận nhiệm vụ trao đổi sách.

       Đi về phía Nam tìm Cát Gia (207/207). Ông này biết rõ ý đồ của Lỗ Gia nên yêu cầu đổi sách

       Quay lại gặp Lỗ Gia , đối thoại....

       Mang quyển sách “Di Kiên Chí” của Lỗ Gia đến cho Cát Gia, đối thoại.

       Mang quyển sách "Kê Thần Lục" của Cát Gia về cho Lỗ Gia. Hoàn thành nhiệm vụ.

       Phần thưởng cho bạn: Một cái thắt lưng và 5 điểm danh vọng.

 

 

 Nhiệm vụ thứ 2: Ngưu Ngưu muốn làm đại hiệp

 

       Đến chỗ Lỗ Gia (211/200) biết ông này là người thích đọc sách... nhận nhiệm vụ trao đổi sách.

       Đi về phía Nam tìm Cát Gia (207/207). Ông này biết rõ ý đồ của Lỗ Gia nên yêu cầu đổi sách.

       Quay lại gặp Lỗ Gia , đối thoại...

       Mang quyển sách “Di Kiên Chí” của Lỗ Gia đến cho Cát Gia, đối thoại.

       Mang quyển sách "Kê Thần Lục" của Cát Gia về cho Lỗ Gia. Hoàn thành nhiệm vụ.

       Phần thưởng cho bạn: Một cái thắt lưng và 5 điểm danh vọng.

 

 

 Nhiệm vụ thứ 3: Chuyển quạt trao tình

 

       Bạn hãy đi đến một bờ hồ, gặp Lý Dự (195/203). Nhận nhiệm vụ chuyển quạt đến cho Xuân Hương.

       Gặp Xuân Hương (210/205). Giao quạt cho cô ta. Cô ta ra một đề thi.

       Trở lại gặp Lý Dự. Truyền đạt lại đề thi của Xuân Hương. Nhưng hắn ta lại không biết đáp án, thế là lại phải nhờ tài năng của bạn thôi.

       Lại đi đến chỗ Xuân Hương (Xuân Hương sẽ ra một câu đố và bạn chỉ việc chọn câu thứ 3). Thế là cô ấy đồng ý.

       Phần thưởng cho bạn: Một chiếc nhẫn và 7 điểm danh vọng.

 

 

 

 

Volamhuyenthoai.net 2015-2023
Võ Lâm Truyền Kỳ volamhuyenthoai.net khẳng định dùng hết tâm huyết gây dựng sân chơi chung một cộng đồng Võ Lâm Truyền Kỳ trong sạch chất lượng