Cẩm nang

Thành lập Bang Hội trong Võ Lâm Truyền Kỳ như thế nào
Ngày đăng: 08-03-2023 450 lượt xem

Như Quí vị đã thấy, Bang Hội là một trong những chức năng hấp dẫn nhất và hào hứng nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ. Vậy, phải chăng ta phải đầu quân vào một Bang Phái nào đó sẵn có như Phong Vân Bang, Thiên Địa Bang? Hay là ta có thể tự mình dương oai lập nghiệp bằng cách tạo dựng Bang Phái mới cho riêng mình?

Bang phái Võ Lâm là gì?

Bang phái võ lâm là những bang phái do chính những kẻ kiêu hùng võ công cao cường trong Giang Hồ tự mình lập nên. Nó khác với Thập Đại Môn Phái là những môn phái võ công đã có tự xa xưa.

Một khi đã quyết định dựng cờ cắm đất lập Bang Phái, kẻ dựng cờ đương nhiên trở thành Bang chủ, được quyền cất nhắc, bổ nhiệm các vị trí khác trong Bang như Trưởng Lão, Đường Chủ… theo ý thích của mình.Tất cả những vị này sẽ cùng nhau dìu dắt Bang chúng, gây dựng uy danh của Bang.

Điều kiện lập Bang (dành cho Bang chủ)

 • Đẳng cấp ≥ 50.
 • Phải là người tự do trên giang hồ(tên màu đỏ - đã xuất sư).
 • Điểm danh vọng trên 450. (Danh vọng có thể thông qua hoàn thành tất cả các loại nhịêm vụ để đạt được).
 • Lực Thống soái (điểm lãnh đạo): trên 30.
 • Có được Nhạc Vương Kiếm 
 • Ngân quỹ: trên 1000 vạn lượng bạc

Người chơi đạt đủ những điều kiện trên, có thể đến Hoa Sơn tuyêt đỉnh gặp Võ lâm Minh Chủ để xin phép thành lập Bang hội. Bang chủ được quyền quyết định tên và phe phái cho Bang hội của mình.

Bang phái đặc tả

Điều kiện tồn tại

Một Bang hội phải đáp ứng điều kiện sau để có thể tồn tại: Tổng số người từ 16 người trở lên và số ngân lượng dự trữ trong bang trên 100 vạn.

Nếu ngân lượng ít hơn 100 vạn và người ít hơn 16 thành viên, Bang hội sẽ lập tức quay về tình trạng thử thách. Trong vòng 3 ngày, nếu Bang hội không hồi phục được về người và ngân lượng theo đúng yêu cầu của hệ thống, Bang hội sẽ tự động bị rã.

Giải tán

Bang hội không thể do người chơi tự động giải tán. Khi Bang hội xảy ra tình trạng nhân số không đủ yêu cầu (tối thiểu là 16) hoặc danh vọng của Bang hội giảm xuống mức thấp nhất, lúc này Bang hội phải trở lại giai đoạn khảo nghiệm. Hết thời hạn khảo nghiệm, nếu Bang hội vẫn không đạt các điều kiện yêu cầu, sẽ bị hệ thống giải tán Bang hội.

Điều kiện gia nhập

Phải là người tự do trên giang hồ, đã xuất sư (tên màu đỏ)

Ngân quỹ

Ngân quỹ Bang hội là nơi để các thành viên đóng góp ngân lượng phát triển bang hôi. Ngân quỹ càng lớn thì điểm kinh nghiệm Bang hội càng tăng nhanh.

Chỉ có Bang Chủ và Trưởng lão mới được quyền rút ngân lượng trong bang.

Các thành viên trong Bang hội khi rút hoặc gửi ngân lượng vào trong ngân quỹ đều được hệ thống công bố trên tần số Bang hội.

Phân phát lợi nhuận

Hệ thống cho phép Bang chủ phân phát toàn bộ hoặc 1 phần số ngân lượng trong ngân quỹ cho tất cả các thành viên của Bang hội.

Mỗi cấp bậc (bang chủ, Trưởng lão, đội trưởng, đội viên) sẽ nhận được số ngân lượng khác nhau.

Sau khi Bang chủ thiết định số ngân lượng phân phát, nhấp vào nút “Xác định” trong giao diện. Hệ thống sẽ tự động thống kê số thành viên Bang hội đang Online và phân phát vào hành trang của từng thành viên. Những thành viên không Online sẽ không nhận được ngân lượng. Số ngân lượng chưa phát hết sẽ được trả về ngân quỹ Bang hội.

Nếu như ngân quỹ đủ để phát cho các thành viên, hệ thống sẽ tự động phân phát. Nếu ngân quỹ không còn đủ, hệ thống sẽ phát ra thông báo yêu cầu bang chủ giảm số ngân lượng phân phát.

Các thành viên không Online hoặc thành viên đang được phát ngân lượng nhưng rời mạng sẽ không nhận được ngân lượng. Số ngân lượng sẽ được trả về ngân quỹ Bang hội.

Mỗi lần bang chủ phát ngân lượng hệ thống đều thông báo tên người đã nhận và những người không online.

Đẳng cấp

Ngân quỹ của Bang hội sau khi vượt qua 100 vạn, cứ sau 13 phút hệ thống sẽ khấu trừ 5000 lượng. Nếu nhân số của Bang hội vượt hơn 100 người, cứ mỗi người vượt hơn sẽ bị khấu trừ 50 lượng.

Số ngân lượng bị khấu trừ sẽ được chuyển thành điểm kinh nghiệm. Sau khi tích lũy đủ số điểm kinh nghệm tương ứng, đẳng cấp Bang hội sẽ tăng lên thêm 1. Khi ngân quỹ Bang hội không còn đủ 100 vạn hoặc Bang hội phải trở lại giai đoạn khảo nghiệm, kiểm kinh nghiệm sẽ bị trừ dần, đồng nghĩa với việc đẳng cấp sẽ dần bị hạ nếu Bang hội không kịp khôi phục.

Ngân quỹ chuyển hóa thành kinh nghiệm:

Tổng Exp=Exp + 120Exp (thu 5000 lượng trong vòng 750s)

Điểm kinh nghiệm của Bang hội: Thông qua những trận thi đấu được hệ thống thiết lập như: Bang hội chiến, Công thành chiến….cũng giúp cho Bang hội tăng cao điểm kinh nghiệm. Nhưng nếu Bang hội thất bại sẽ bị tổn thất rất nhiều điểm kinh nghiệm.

Phản bội

Trong trò chơi, cho phép người chơi đến gặp trưởng lão và bang chủ để xin rời khỏi Bang hội. Đồng thời cũng cho phép người chơi từ động rời bỏ Bang hội. Nhấp vào nút: “ Rời khỏi bang hôi” sẽ lập tức thoát ly khỏi Bang hội của mình.

Ngoại trừ bang chủ, tất cả các thành viên đều có thể tách khỏi Bang hội. Hệ thống căn cứ vào địa vị của người chơi trong Bang hội để khấu từ phí trừng phạt. Số ngân lượng này sẽ được bổ sung vào ngân quỹ Bang hội.

Sau khi người chơi nhấp vào : “Rời khỏi Bang hội” sẽ xuất hiện giao diện với câu hỏi: “ Bạn xác định muốn rời khỏi Bang hội? Bạn sẽ bị trừ……lượng”.

Nếu người chơi chọn “Xác định”, lập tức trên tần số bang phái sẽ xuất hiện thông báo: “ XXXX đã phản bội Bang hội”.

Khi phản bội bang bạn phải chịu tổn thất một lượng lớn ngân lượng và danh vọng.

Liên minh

Bang hội liên minh là một mối quan hệ đặc thù giữa các Bang hội. Quan hệ liên minh của Bang hội cũng giống như quan hệ Tổ đội.

Trong liên minh gồm có Bang hội minh chủ và Bang hội thành viên.

Tên liên minh do Bang hội minh chủ quyết định, quy tắc đặt tên cũng giống như quy tắc Bang hội.

Bang hội có đầy đủ tư cách có thể thiết lập liên minh trong giao diện Bang hội của mình. Nhưng nếu không có Bang hội thành viên thì liên mình không có tác dụng.

Mỗi một Liên minh Bang hội ít nhất phải tồn tại một “Bang hội minh chủ” và một “Bang hội thành viên”, nhiều nhất là 7 Bang hội thành viên. Số Bang hội thành viên trong một Liên minh Bang hội được quyết định bởi đẳng cấp của Bang hội minh chủ.

Bang chủ của Bang hội muốn làm thành viên có thể nhấp chuột phải vào bang chủ của Bang hội minh chủ để xin gia nhập liên minh. Sau khi gia nhập liên minh, tên của Bang hội thành viên sẽ chuyển màu giống như tên của Bang hội minh chủ.

Trong liên minh, tất cả các nhân vật đều có thể sử dụng chung một tần số tán gẫu.

Trong Giao diện Bang hội sẽ xuất hiện thêm một kênh liên minh. Người chơi nào cũng có thể mở giao diện Liên minh Bang hội để xem tin tức về các Bang hội thành viên.

Trong Giao diện liên minh có thêm nút “Rời khỏi liên minh/ Đuổi khỏi liên minh. Minh chủ có quyền đuổi một Bang hội thành viên ra khỏi liên minh, Bang hội thành viên cũng có thể tự động rời khỏi liên minh mà không bị một tổn thất gì.

Hệ thống đẳng cấp

Cấp Điểm kinh nghiệm Đẳng cấp Điểm kinh nghiệm Đẳng cấp Điểm kinh nghiệm
1 1000 2 4000 3 9000
4 16000 5 25000 6 36000
7 49000 8 64000 9 81000
10 100000 11 121000 12 144000
13 169000 14 196000 15 225000
16 256000 17 289000 18 324000
19 361000 20 40000 21 441000
22 484000 23 529000 24 576000
25 625000 26 676000 27 729000
28 784000 29 841000 30 900000
31 961000 32 1024000 33 1089000
34 1156000 35 1225000 36 1296000
37 1369000 38 1444000 39 1521000
40 1600000 41 1681000 42 1764000
43 1849000 44 1936000 45 2025000
46 2116000 47 2209000 48 2304000
49 2401000 50 2500000 51 2601000
52 2704000 53 2809000 54 2916000
55 3025000 56 3136000 57 3249000
58 3364000 59 3481000 60 3600000
61 3721000 62 3844000 63 3969000
64 4096000 65 4225000 66 4356000
67 4489000 68 4624000 69 4761000
70 4900000 71 5041000 72 5184000
73 5329000 74 5476000 75 5625000
76 5776000 77 5929000 78 6084000
79 6241000 80 6400000 81 6561000
82 6724000 83 6889000 84 7056000
85 7225000 86 7396000 87 7569000
88 7744000 89 7921000 90 8100000
91 8281000 92 8464000 93 8649000
94 8836000 95 9025000 96 9216000
97 9409000 98 9604000 99 9801000
100 100000000        

Đẳng cấp liên minh Bang hội

 • Đẳng cấp từ 00 -> 009 có thể liên minh 3 Bang hội thành viên.
 • Đẳng cấp từ 10 -> 029 có thể liên minh 4 Bang hội thành viên.
 • Đẳng cấp từ 30 -> 049 có thể liên minh 5 Bang hội thành viên.
 • Đẳng cấp từ 50 -> 069 có thể liên minh 6 Bang hội thành viên.
 • Đẳng cấp từ 70 -> 089 có thể liên minh 7 Bang hội thành viên.
 • Đẳng cấp từ 90 -> 100 có thể liên minh 8 Bang hội thành viên.

 

Volamhuyenthoai.net 2015-2023
Võ Lâm Truyền Kỳ volamhuyenthoai.net khẳng định dùng hết tâm huyết gây dựng sân chơi chung một cộng đồng Võ Lâm Truyền Kỳ trong sạch chất lượng