Cẩm nang

Tính năng đổi màu bang hội bằng tín vật bang
Ngày đăng: 08-03-2023 425 lượt xem

Có 2 cách để đổi màu bang hội là dùng 300 vạn hoặc dùng tín vật bang

 Cách 1: Để tiền vạn trong hành trang bang chủ hoặc trưởng lão (nếu mang cả tiền vạn cả tín vật thì sẽ ưu tiên đổi màu bằng tiền vạn trước)

 Cách 2: dùng tín vật bang mua tại NPC Người hướng dẫn bang hội tại các thôn (ví dụ 199/199 Ba Lăng Huyện)

Volamhuyenthoai.net 2015-2023
Võ Lâm Truyền Kỳ volamhuyenthoai.net khẳng định dùng hết tâm huyết gây dựng sân chơi chung một cộng đồng Võ Lâm Truyền Kỳ trong sạch chất lượng